Ansök om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Om du är utbildad till socionom eller motsvarande utanför Sverige och ska jobba inom socialtjänstens barn och ungdomsvård behöver du i vissa fall ansöka om behörighet hos oss.

Det gäller dig som ska jobba med

 • bedömning av om utredning ska inledas
 • utredning och bedömning av behovet om insatser eller andra åtgärder
 • uppföljning av beslutade insatser.

För att få jobba med detta behöver din utbildning vara jämförbar med den svenska socionomutbildningen. Du hittar mer information om vilka kunskaper som krävs för att få behörighet i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:7) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

Så här ansöker du

Du ansöker om behörighet genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med ett antal dokument. Vilka dokument som ska skickas in skiljer sig åt beroende på om du är utbildad inom eller utanför EU och EES.

När du ansöker, skicka med

 • ett personbevis som inte är äldre än tre månader, om du har svenskt personnummer, eller en vidimerad kopia av ditt giltiga pass.

Skicka också med vidimerade kopior, både på originalspråk och översatta, av

 • examensbevis
 • dokument från skolan eller högskolan där du är utbildad som beskriver vilka kurser du gått, vad de innehållit och hur långa de varit
 • dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du gått din utbildning.

Blankett för ansökan om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Om du är utbildad inom EU och EES

Du som är utbildad inom EU och EES ska också skicka med vidimerade kopior och översättningar av

 • ett intyg som inte är äldre än tre månader som visar att du inte har förbjudits att utöva yrket, till exempel Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status (om du inte kan få det, skicka i stället ett utdrag ur landets straffregister)
 • ett intyg som visar din utbildningsnivå enligt artikel 11 i EU-direktiv 2005/36/EG.

Om varken ditt yrke eller din utbildning är reglerad i landet där du är utbildad, behöver du också visa att du har jobbat i ditt yrke under minst ett av de senaste tio åren i ett eller flera EU- eller EES-länder.

Om du är utbildad utanför EU och EES

Du som är utbildad utanför EU och EES ska också skicka med vidimerade kopior av ett intyg eller betyg som visar att du har

 • språkkunskaper
 • kunskaper om svenska författningar.

Alla dokument ska vara vidimerade, på originalspråk och översatta

Alla dokument som du skickar med i din ansökan ska vara vidimerade. Det innebär att en person på en organisation, institution eller myndighet intygar att dokumentet är en exakt kopia av originalet genom att stämpla kopian med en officiell stämpel. Den som vidimerar ska också skriva sin namnteckning, ett namnförtydligande och sitt telefonnummer direkt på kopian. Vidimeringen kan göras i alla länder.

Alla dokument ska även vara både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Översättningen kan göras i alla länder.

Exempel på hur ett vidimerat dokument ska se ut

Kontakt