Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Rättssäkerhet för äldre inom äldreomsorgen

Den enskildes rättssäkerhet är central inom äldreomsorgen. I lagar, förordningar och föreskrifter finns flera bestämmelser som ska stärka enskildas ställning och tillförsäkra dem särskilda rättigheter. Bestämmelserna finns främst i socialtjänstlagen och förvaltningslagen.

Socialstyrelsen har tagit fram frågor och svar som rör rättssäkerhet inom äldreomsorg när det gäller:

Myndigheten har även tagit fram följande:

Vad innebär rättssäkerhet inom äldreomsorgen?

Socialtjänstlagen och förvaltningslagen ställer krav på rättssäkerhet inom äldreomsorgen. Reglerna innebär krav på

  • saklighet och opartiskhet
  • noggrann handläggning
  • den äldres möjlighet till insyn och inflytande.

I praktiken innebär dessa krav bland annat att

  • ansökningar alltid ska utredas
  • utredningar ska vara lagom omfattande och dokumenteras
  • den enskilde ska ha insyn i utredningen och få möjlighet till inflytande
  • att tydliga beslut fattas så det är klart vad den enskilde är beviljad
  • att beslut om avslag eller delvis avslag fattas och delges den enskilde
  • att genomförande av insatser dokumenteras.

Målet med en rättssäker handläggning är att utredningar ska göras och beslut ska fattas på ett formellt riktigt sätt.