Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Höj kompetensen inom vård och omsorg om äldre

Kvaliteten i vården och omsorgen behöver förbättras för att de äldre som tar del av den ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför arbetar vi för tydligare yrkeskrav, utökad utbildning och lärande för vård- och omsorgpersonal.

Socialstyrelsen rekommenderar att undersköterskor och vårdbiträden bör ha vissa grundläggande kunskaper. För specialiserade uppgifter behövs ytterligare kompetens. Myndigheten har därför publicerat följande information för kommuner och personal:

Personalen behöver kunskap i gerontologi och geriatrik

Socialstyrelsen har lämnat förslag till en satsning för att öka kunskapen inom gerontologi (läran om det normala åldrandet) och geriatrik (kunskaper om sjukdomar i åldrandet). Utbildningen vänder sig till personal med eftergymnasial utbildning.

Biståndsbedömare bör ha en lämplig utbildning

Vi rekommenderar även att biståndshandläggare bör ha en lämplig utbildning och erfarenhet för att kunna ha ett professionellt förhållningssätt. En utförligare beskrivning finns i: