/
/
/

Socialt innehåll i äldreomsorgen

Ett bra socialt innehåll skapar en trivsam miljö för både personalen och de äldre och kan också ha positiv inverkan på de äldres fysiska hälsa.

Biståndsbedömare, enhetschefer i äldreomsorgen och omsorgspersonal kan stärka det sociala innehållet genom att till exempel:

  • låta den som får insatser vara med och bestämma så mycket som möjligt om hur de ska utformas
  • gärna anlita och samarbeta med äldrepedagoger som har kompetens för att förbättra förutsättningarna för de äldre
  • uppmuntra enskilda att fortsätta med en vana eller hobby även på särskilt boende eller med hjälp av hemtjänst
  • ta initiativ till att bjuda in närstående och låta dem vara delaktiga.

Det har visat sig att enhetschefens inställning till socialt innehåll är mycket viktig. Med en positiv attityd och vilja att utveckla det sociala innehållet kan han eller hon påverka personal att skapa en bättre vardag för de äldre.

Kontakt

Niklas Bjurström
075-247 35 66