/
/
/
/

Dubbla boendekostnader

Cecilia har nyligen flyttat och kan få ett höjt förbehållsbelopp under tre månader, för att den gamla bostaden ska hinna avvecklas.

Cecilia har nyligen flyttat till ett särskilt boende och har ännu inte hunnit avveckla den gamla bostaden där hyran är 4 400 kr per månad. I den nya bostaden i äldreboendet är hyran 4200 kr per månad. Omvårdnadsavgiften är lika med högkostnadsskyddet 1 776 kr per månad.

Kommunen har en regel som medger förbehåll för dubbla bostadskostnader under en övergångstid på tre månader under vilken tid den gamla bostaden ska hinna avvecklas.

Cecilias avgiftsutrymme

Inkomst av pension m m efter skatt 11 782
Generellt förbehållsbelopp - 5 012
 
Individuellt tillägg:
Förbehåll för hyran i gamla bostaden - 4 400
Förbehåll för hyran i den nya bostaden - 4 200
Totalt förbehåll som får dras av mot inkomsten - 13 612
Avgiftsutrymme - 1 827

Cecilia hamnar på ett "negativt avgiftsutrymme", vilket betyder att ingen omvårdnadsavgift ska debiteras under 3 månader.

Efter tre månader bortfaller förbehållet för hyran i den gamla bostaden och avgiftsutrymmet blir då +2 559 kr.