Avgifter i äldre- och handikappomsorg

Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL). Här följer information om regelverk, svar på vanliga frågor och avgiftsexempel.

Svar på de vanligaste frågorna om avgifter hittar du här. Mer konkret stöd i beräkningarna hittar du bland våra avgiftsexempel som utgår ifrån vanliga fall.

Publicerat om detta ämne