Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

Avgifter i äldre- och handikappomsorg

Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL). Här följer information om regelverk, svar på vanliga frågor och avgiftsexempel.

Belopp för avgiftsberäkning 2016

Prisbasbelopp: 44 300 kronor
Högkostnadsskydd: 1 772 kronor
Högsta avgift för boende: 1 846 kronor
Minimibelopp, ensamboende: 5 001 kronor
Minimibelopp, sammanboende: 4 225 kronor

Svar på de vanligaste frågorna om avgifter hittar du här. Mer konkret stöd i beräkningarna hittar du bland våra avgiftsexempel som utgår ifrån vanliga fall.