Avgifter i äldre- och handikappomsorg

Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL). Här följer information om regelverk, svar på vanliga frågor och avgiftsexempel.

Belopp för avgiftsberäkning 2016

Prisbasbelopp: 44 300 kronor
Högkostnadsskydd: 1 990,54 kronor
Högsta avgift för boende: 2 044,81 kronor
Minimibelopp, ensamboende: 5 001 kronor
Minimibelopp, sammanboende: 4 225 kronor

Svar på de vanligaste frågorna om avgifter hittar du här. Mer konkret stöd i beräkningarna hittar du bland våra avgiftsexempel som utgår ifrån vanliga fall.