Avgifter i äldre- och handikappomsorg

Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL). Här följer information om regelverk, svar på vanliga frågor och avgiftsexempel.

Svar på de vanligaste frågorna om avgifter hittar du här. Mer konkret stöd i beräkningarna hittar du bland våra avgiftsexempel som utgår ifrån vanliga fall.

 

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019

Prisbasbeloppet 2019

För år 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor.

Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL

Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till 2 089,40 kronor. Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad uppgå till 2 146,36 kronor.

Minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL

Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska, om inte annat följer av 8 kap. 8 § SoL, alltid utgöra per månad, lägst 5 249,08 kronor. Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra lägst 4 435,33 kronor per månad.

 

Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader och Socialstyrelsens meddelandeblad

Konsumentverkets beräkning av referensvärden för levnadskostnader för 2019 publiceras på Konsumentverkets hemsida i slutet av november. Socialstyrelsen kommer efter det att ge ut ett meddelandeblad med alla uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019.

Publicerat om detta ämne