Avgifter i äldre- och handikappomsorg

Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL). Här följer information om regelverk, svar på vanliga frågor och avgiftsexempel.

Svar på de vanligaste frågorna om avgifter hittar du här. Mer konkret stöd i beräkningarna hittar du bland våra avgiftsexempel som utgår ifrån vanliga fall.

Meddelandeblad om högkostnadsskydd dras tillbaka

Socialstyrelsen har tagit bort meddelandebladet Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2017. Anledningen är att det i nuläget saknas vägledning om hur högkostnadsskyddet ska beräknas. Förtydligande av vad som gäller kommer när den nya hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft den 1 april 2017.

Publicerat om detta ämne