Hemsjukvård

Både långvarig sjukvård i hemmet och vård på särskilda boenden ökar.

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Du kan bidra till kampanjen Skydda antibiotikan genom att sprida följande uppmaningar:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket
  •