Hemsjukvård

Både långvarig sjukvård i hemmet och vård på särskilda boenden ökar.

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Du kan bidra till kampanjen Skydda antibiotikan genom att sprida följande uppmaningar:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket
  • Hemsjukvården har blivit alltmer kvalificerad och heltäckande sedan Ädelreformen genomfördes 1992. Läkare och sjuksköterskor måste finnas tillgängliga dygnet runt. Tillgången på läkare och sjuksköterskor är i många fall inte tillräcklig – en sjuksköterska kan exempelvis under jourtid ansvara för upp till 400 patienter.

    Socialstyrelsen anser att det minskade antalet platser i slutenvården och bristen på hälso- och sjukvårdspersonal i hemsjukvården innebär att äldre patienter får sämre vård och att patientsäkerheten äventyras.