Egenvård

Socialstyrelsen har ändrat föreskrifterna om egenvård, och myndigheten får många frågor om vilka regler som gäller. Därför har myndigheten publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård.

Med egenvård menas när någon inom hälso- och sjukvården har bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd.

Ändrad lagstiftning – ändrade föreskrifter

Under 2012 ändrade Socialstyrelsen föreskrifterna om bedömningen av egenvård, eftersom det kommit ny lagstiftning, bland annat nya regler om läkemedelshantering.

Egenvårdsföreskriften ställer krav på att hälso- och sjukvården

  • gör individuella bedömningar
  • analyserar riskerna
  • samråder och planerar med de som berörs
  • gör nya bedömningar om förutsättningarna ändras
  • fastställer rutiner för samarbetet med andra aktörer, t.ex. skolan 
  • säkerställer att ledningssystemet innehåller rutiner för egenvård.

Läs meddelandebladet om egenvårdsföreskriften

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Hjälpmedel