Ebolautbrottet 2014

Har du frågor om ebola? På vår sida om ebola finns information om vart du kan vända dig.

/
/
/

Äldre och läkemedel

Läkemedelsanvändningen bland äldre är ett problematiskt område – förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt.

Socialstyrelsen har därför skärpt läkemedelsföreskrifterna och publicerat en vägledning om läkemedelsgenomgångar .

Omfattande läkemedelsbehandling hos äldre personer signalerar en ökad risk

Vi har även gett ut rapporten Äldre med regelbunden medicinering – Antalet läkemedel som riskmarkör som visar att en omfattande läkemedelsbehandling hos äldre signalerar en ökad risk för bland annat akutmottagningsbesök och död.

Webbutbildningar 

Socialstyrelsen har i samråd med en rad aktörer inom och landstingen och  hälso- och sjukvården arbetat fram en webbutbildning för AT-läkare om läkemedelsbehandling av äldre. Utbildningen innehåller patientfall som knyter an till allmäntjänstgöringens block invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri och opererande specialiteter.

Vi har även tagit fram en webbutbildning om läkemedelsgenomgångar för äldre. Utbildningen är tänkt som en stöd i vardagen för läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre. 

Lista på olämpliga läkemedel för äldre

En del läkemedel är som sagt direkt olämpliga för äldre personer och har en hög risk för biverkningar. Vi har därför också sammanställt vilka läkemedel det är i dokumentet Olämpliga läkemedel

Kontakt

Johan Fastbom
075-247 32 77

Utbildning

Webbutbildning: Läkemedelsbehandling av äldre – en första pilotversion

Webbutbildning Läkemedelsgenomgångar för äldre

Mer hos oss

Äldreguiden:
Olämpliga läkemedel för äldre

Risker med läkemedel

Verktyg för säker läkemedelsanvändning

Mer hos andra

Seniormedicin.se ger fakta och praktiska råd vid förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre. Informationen baseras på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi.