Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/
/

Äldre och läkemedel

Läkemedelsanvändningen bland äldre är ett problematiskt område – förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt.

Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor 3–9 oktober 
Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen – är en nationell kampanj som pågår den 3–9 oktober 2016. Årets tema är mat, motion och mediciner.

 • Balansera mera
 • Socialstyrelsen har skärpt läkemedelsföreskrifterna och publicerat en vägledning om läkemedelsgenomgångar .

  Läkemedel bakom många inläggningar av äldre

  Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Enligt rapporten Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre – kartläggning och förslag till åtgärder går det att förebygga runt 60 procent av sjukhusinläggningarna.

  Vi har tidigare gett ut rapporten Äldre med regelbunden medicinering – Antalet läkemedel som riskmarkör som visade att en omfattande läkemedelsbehandling hos äldre signalerar en ökad risk för bland annat akutmottagningsbesök och död.

  Lista på olämpliga läkemedel för äldre

  En del läkemedel är som sagt direkt olämpliga för äldre personer och har en hög risk för biverkningar. Vi har därför också sammanställt vilka läkemedel det är i dokumentet Olämpliga läkemedel

  Webbutbildningar 

  Socialstyrelsen har i samråd med en rad aktörer inom och landstingen och  hälso- och sjukvården arbetat fram en webbutbildning för AT-läkare om läkemedelsbehandling av äldre. Utbildningen innehåller patientfall som knyter an till allmäntjänstgöringens block invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri och opererande specialiteter.

  Vi har även tagit fram en webbutbildning om läkemedelsgenomgångar för äldre. Utbildningen är tänkt som en stöd i vardagen för läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre. 

  Kontakt

  Johan Fastbom
  075-247 32 77

  Utbildning

  Webbutbildning: Läkemedelsbehandling av äldre

  Webbutbildning Läkemedelsgenomgångar för äldre

  Mer hos oss

  Risker med läkemedel

  Verktyg för säker läkemedelsanvändning

  Mer hos andra

  Seniormedicin.se ger fakta och praktiska råd vid förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre. Informationen baseras på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi.