/
/

Äldres hälsa

Ju äldre vi blir, desto större är risken för sjukdom och funktionsnedsättningar. Gruppen med omfattande funktionsnedsättningar, de mest sjuka äldre, blir allt större.

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Du kan bidra till kampanjen Skydda antibiotikan genom att sprida följande uppmaningar:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket
  • Sedan den 1 januari 2016 gäller de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Läs mer om de nya reglerna

    De mest sjuka äldre är beroende av ett effektivt flerprofessionellt samarbete och en sammanhängande vård- och omsorgskedja.

    Det är även viktigt att vården och omsorgen utgår från varje individs behov. Med modellen Individens behov i centrum kan äldre personer få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov.