Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/

Äldre

Socialstyrelsen arbetar för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre.

Vi arbetar bland annat för att

förbättra äldres läkemedelsanvändning genom att föreslå åtgärder för  att upptäcka och identifiera läkemedelsorsakade tillstånd inom vård och omsorg och sammanställa en lista över olämpliga läkemedel