/
/

Dentala helkeramer - klinisk utvärdering

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten beskrivs bland annat hur helkeramiska konstruktioner fungerar över tid på patient och vad man bör ta hänsyn till vid behandling med helkeramer.

Sammanfattning

Nya keramiska material har möjliggjort såväl estetiska som vävnadsbevarande behandlingar. Mot bakgrund av befintlig vetenskaplig dokumentation avseende det kliniska resultatet över tid av helkeramiska ersättningar är det estetiska resultatet mycket gott. Defekta anslutningar mellan tand och keram tenderar att öka med tiden men konsekvensen av detta är fortfarande osäkert pga. de korta uppföljningstiderna. Eftersom kompositmaterialen för både direkta och indirekta konstruktioner har förbättrats har keramiska inläggsterapier ett mycket begränsat indikationsområde. Främsta orsaken till misslyckanden är frakturer av keramen. Generellt sett är lyckandefrekvensen sämre vid helkeramiska behandlingar i sidopartierna. Karaktären av misslyckanden är dock beroende på vilken keram som används. Det är därför mycket viktigt att välja rätt material beroende på indikation. Terapier med helkeramer i allmänhet och helkeramiska broar i synnerhet kräver ett kritiskt kliniskt omdöme, en noggrann analys och design av det underliggande skelettet utifrån den enskilda kliniska situationen beroende på keramernas inneboende egenskaper.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-110
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Mariana Blixt
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård

 

Dölj infoSparad kopia

Detta är sökmotorns sparade kopia avhttp://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-126-110

Sidan kan ha uppdaterats sedan sökmotorn indexerade den. Du kan alltid gå till den senaste versionen.