/
/

Odontologiska materialtekniska begrepp

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. Kunskapsöversikten ger bland annat en kortfattad och tydlig beskrivning av tekniska termer inom odontologin som ofta förekommer i beskrivningar av material och även i vetenskapliga rapporter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-125-19
Format: POD
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård

 

Dölj infoSparad kopia

Detta är sökmotorns sparade kopia avhttp://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-125-19

Sidan kan ha uppdaterats sedan sökmotorn indexerade den. Du kan alltid gå till den senaste versionen.