Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Sök på Socialstyrelsen

11 träffarptsd inom Hela Socialstyrelsens webbplats
Sortera träffar efter: Relevans | Datum
Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig PTSD
Ladda ner sida RSS Tillstånd: Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig PTSD Åtgärd: Integrerad behandlingsmetod (KBT) - Brödtext Rekommendation - 1 2 3 4 Detta är det valda alternativet: 5 6 7 8 9 10 Icke-göra FoU Motivering ...
Sökväg:
Start / Nationella riktlinjer - missbr... / Sök i riktlinjerna / Missbruk eller beroende av alk...
Våld mot kvinnor med psykiska funktionshinder - Förekomst, bemötande och tillgång till stöd
Ladda ner sida RSS Knappar Ladda ner ... (PTSD), självdestruktivt beteende, tillitsbrist och nedstämdhet uppges också vara vanligt förekommande. Dessa reaktioner är vanliga även hos andra kvinnor som utsatts för våld, men hos den här gruppen ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2005 / Våld mot kvinnor med psykiska ...
Nyckelord
Socialtjänstens stöd till unga brottsoffer
Ladda ner sida ... (PTSD). Även till synes lindriga brott kan ge svåra psykiska efterverkningar. Oro för att bli utsatt för brott igen och rädsla för att träffa gärningsmannen kan få stor inverkan på ungdomars liv. Rädslan kan vara påtaglig ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2005 / Socialtjänstens stöd till unga...
Nyckelord
Vänd dem inte ryggen - utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck
Ladda ner sida RSS Hedersrelaterat våld ... (PTSD). En konsekvens för dem som lämnar sin familj kan bli stor ensamhet och isolering, som i sin tur kan leda till omfattande och långvariga behov av stöd och hjälp. Personer som är utsatta för hedersrelaterat ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2014 / Vänd dem inte ryggen - utbildn...
Nyckelord
Trappanmodellen
Ladda ner sida ... (PTSD) och annan psykiatrisk problematik. Innehåll och genomförande - Trappan bygger på kristeori på psykodynamisk grund. Även om barn reagerar olika på att uppleva våld i hemmet och alla inte utvecklar PTSD, är utgångspunkten för ...
Sökväg:
Start / Evidensbaserad praktik / Sök i metodguiden för socialt ... / Trappanmodellen
Transkulturell psykiatri, inklusive asyl- och flyktingfrågor
Ladda ner sida RSS Titel: Transkulturell ... PTSD, barn med uppgivenhetssymtom och migrationsstress. - 9. Involvera nätverket: Kunna kartlägga nätverk och involvera familj och andra viktiga personer i utredning och behandling. - 10. Tolk: Kunna använda ...
Sökväg:
Start / SK-kurser / SK-kurser 2015 / Transkulturell psykiatri, inkl...
Kostnader för våld mot kvinnor - En samhällsekonomisk analys
Ladda ner sida RSS ... (PTSD). Dessa kostnader kan uppgå till mycket höga belopp vilket internationella studier visar. Till exempel motsvarar kostnaderna för smärta och lidande i en engelsk studie, omvandlat till svenska förhållanden, mer än ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2006 / Kostnader för våld mot kvinnor...
Nyckelord
Trauma- och stressrelaterade tillstånd inom Barn- och ungdomspsykiatri
Ladda ner sida RSS Du har ... (PTSD) hos barn och ungdomar och annan traumarelaterade psykiska sjukdomar hos barn- och ungdomar samt ta ställning till relevant samsjuklighet och urskilja differentialdiagnostiska tillstånd. Mer specifikt syftar kurs eller ...
Sökväg:
Start / Läkarnas-ST / Sök kursämnen ST / Trauma- och stressrelaterade t...
Transkulturell psykiatri inklusive migrations-, asyl- och flyktingfrågor
närstående och övriga behandlare kunna göra en behandlingsplan samt medverka aktivt i behandlingen av tillstånd såsom PTSD, barn med uppgivenhetssymtom och migrationsstress. Kartlägga nätverk och involvera anhöriga, närstående och andra viktiga ...
Sökväg:
Start / Läkarnas-ST / Sök kursämnen ST / Transkulturell psykiatri inklu...
Sök i riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende
Ladda ner sida ... Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig PTSD Integrerad behandlingsmetod (KBT) 5 Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom Integrerad behandlingsmetod (MI/KBT) 3 ...
Sökväg:
Start / Nationella riktlinjer - missbr... / Sök i riktlinjerna
Nyckelord

Avgränsa din sökning

Innehållstyp
Hela socialstyrelsen.se (11) Publikationer (5)

Avgränsade söksidor

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Kontaktpersoner

Nyhetsarkiv

Ovanliga diagnoser

Publikationer

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Sökhjälp

Kunskapsdatabaser

Statistikdatabasen

Webbkarta

Andra sätt att hitta

Kontakt

Webbansvarig