/

Sök på Socialstyrelsen

19 träffarprostitution inom Hela Socialstyrelsens webbplats
Sortera träffar efter: Relevans | Datum
Vålds- och brottsrelaterade frågor
Ladda ner sida ... prostitution får ett individuellt anpassat stöd och skydd. Publicerat om detta ämne - Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Sex mot ersättning - Utbildningsmaterial ...
Sökväg:
Start / Vålds- och brottsrelaterade fr...
Nyckelord
Interventioner mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Ladda ner sida RSS De flesta insatser mot prostitution och människohandel sker i länder som skiljer sig avsevärt från Sverige. Det är därför svårt att överföra erfarenheterna - Sverige arbetar med exempelvis samtalsgrupper och rådgivning ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Interventioner mot prostitutio...
Nyckelord
Prostitution in Sweden 2007
Ladda ner sida RSS Knappar Ladda ner Beställ Visa varukorgen Read the full Summary Bild med text Kontaktinformation Year: 2008 - Article number: 2008-126-65 - ISBN: 978-91-85999-80-4 - Format: POD - Pages: 72 - Language: Engelska - Price (VAT included ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Prostitution in Sweden 2007
Nyckelord
Sex mot ersättning
och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - Lägesrapport 2015 - 2015-02-27 09:00 Interventioner mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål - 2008-01-01 01:00 Prostitution in Sweden 2007 - 2008-01-01 01:00 Visa ...
Sökväg:
Start / Vålds- och brottsrelaterade fr... / Sex mot ersättning
Nyckelord
Kvinnojoursprojekt - 14 jourers projekt om våldsutsatta kvinnor
Ladda ner sida RSS I ... prostitution Efter en urvalsprocess tilldelades sammanlagt 14 kvinnojourer projektmedel för att i samverkan med kommuner utveckla verksamheten kring de olika målgrupperna. Projekten är: Alla Kvinnors Hus, Stockholm. Ett ettårigt ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2006 / Kvinnojoursprojekt - 14 jourer...
Nyckelord
Redovisning av 2016 års utvecklingsmedel och kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer
Ladda ner sida RSS I rapporten redovisas arbetet ... prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Socialstyrelsen fördelade också 20 miljoner kronor till 21 landsting. 14 landsting förbrukade inte hela det belopp de rekvirerade. Av de ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2017 / Redovisning av 2016 års utveck...
Nyckelord
Kötider, dödsfall och läckage i missbruksvården
Ladda ner sida RSS ... prostitution och även dödlighet. Därför rekommenderas LARO, läkemedelsassisterad behandling eller rehabilitering vid opiatberoende, i de nationella riktlinjerna för missbruk och beroende. - Kartläggningen visar att behandlingen ...
Sökväg:
Start / Nyheter / 2015 mars / Kötider, dödsfall och läckage ...
Nyckelord
Opioidberoende (heroin, opium, morfin)
Ladda ner sida ... prostitution) samt minska dödligheten. Buprenorfin är en partiell opioidagonist, som kan blockera "craving" för heroin och heroineufori om intag ändå sker, vilket i sin tur kan minska risken för kontrollförlust och fortsatt ...
Sökväg:
Start / Nationella riktlinjer - missbr... / Sök i riktlinjerna / Opiatberoende
Opioidberoende (heroin, opium, morfin)
Ladda ner sida ... prostitution) och minska dödligheten. Metadon är en opioidagonist, som kan blockera "craving" för heroin och heroineufori om intag ändå sker, vilket i sin tur kan minska risken för kontrollförlust och fortsatt missbruk. Vilken ...
Sökväg:
Start / Nationella riktlinjer - missbr... / Sök i riktlinjerna / Opiatberoende
Opioidberoende (heroin, opium, morfin)
Ladda ner sida ... prostitution) och minska dödligheten för personer som inte klarar drogfrihet i ordinarie drogprogam eller läkemedelsassiterad behandling. Vilken effekt har åtgärden? - Vid opiatberoende ger övervakat heroinintag en ökning av ...
Sökväg:
Start / Nationella riktlinjer - missbr... / Sök i riktlinjerna / Opiatberoende

Avgränsa din sökning

Innehållstyp
Hela socialstyrelsen.se (19) Nyheter och konferenser (2) Publikationer (11)

Avgränsade söksidor

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Kontaktpersoner

Nyhetsarkiv

Ovanliga diagnoser

Publikationer

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Sökhjälp

Kunskapsdatabaser

Statistikdatabasen

Webbkarta

Andra sätt att hitta

Kontakt

Webbansvarig