Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Sök på Socialstyrelsen

18 träffarprostitution inom Hela Socialstyrelsens webbplats
Sortera träffar efter: Relevans | Datum
Vålds- och brottsrelaterade frågor
Ladda ner sida ... prostitution får ett individuellt anpassat stöd och skydd att barn som kan vara eller är utsatta för människohandel eller exploatering ska uppmärksammas och ges stöd och skydd. Publicerat om detta ämne - Våld - Handbok om ...
Sökväg:
Start / Vålds- och brottsrelaterade fr...
Nyckelord
Interventioner mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Ladda ner sida RSS De flesta insatser mot prostitution och människohandel sker i länder som skiljer sig avsevärt från Sverige. Det är därför svårt att överföra erfarenheterna - Sverige arbetar med exempelvis samtalsgrupper och rådgivning ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Interventioner mot prostitutio...
Nyckelord
Prostitution in Sweden 2007
Ladda ner sida RSS Knappar Ladda ner Beställ Visa varukorgen Read the full Summary Bild med text Kontaktinformation Year: 2008 - Article number: 2008-126-65 - ISBN: 978-91-85999-80-4 - Format: POD - Pages: 72 - Language: Engelska - Price (VAT included ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2008 / Prostitution in Sweden 2007
Nyckelord
Barn i internationell människohandel och exploatering - Vägledning för socialtjänsten
Ladda ner sida RSS Socialtjänsten har en central ... prostitution och människohandel kan ge berörda aktörer, däribland socialtjänsten, stöd i arbetet med enskilda ärenden. Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2018 / Vägledning för socialtjänsten ...
Nyckelord
Sex mot ersättning
och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - Lägesrapport 2015 - 2015-02-27 09:00 Interventioner mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål - 2008-01-01 01:00 Prostitution in Sweden 2007 - 2008-01-01 01:00 Visa ...
Sökväg:
Start / Vålds- och brottsrelaterade fr... / Sex mot ersättning
Nyckelord
Kvinnojoursprojekt - 14 jourers projekt om våldsutsatta kvinnor
Ladda ner sida RSS I ... prostitution Efter en urvalsprocess tilldelades sammanlagt 14 kvinnojourer projektmedel för att i samverkan med kommuner utveckla verksamheten kring de olika målgrupperna. Projekten är: Alla Kvinnors Hus, Stockholm. Ett ettårigt ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2006 / Kvinnojoursprojekt - 14 jourer...
Nyckelord
Redovisning av 2016 års utvecklingsmedel och kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer
Ladda ner sida RSS I rapporten redovisas arbetet ... prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Socialstyrelsen fördelade också 20 miljoner kronor till 21 landsting. 14 landsting förbrukade inte hela det belopp de rekvirerade. Av de ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2017 / Redovisning av 2016 års utveck...
Nyckelord
Kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer - Redovisning av 2017 års utvecklingsmedel och det nationella och regionala kompetensstödet
Ladda ner sida RSS Rapporten är den andra delrapporteringen, och en ... prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Socialstyrelsen fördelade också 20 miljoner kronor till 21 landsting, varav sju inte förbrukade hela det belopp som ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2018 / Kvalitetsutveckling av arbetet...
Nyckelord
Kötider, dödsfall och läckage i missbruksvården
Ladda ner sida RSS ... prostitution och även dödlighet. Därför rekommenderas LARO, läkemedelsassisterad behandling eller rehabilitering vid opiatberoende, i de nationella riktlinjerna för missbruk och beroende. - Kartläggningen visar att behandlingen ...
Sökväg:
Start / Nyheter / 2015 mars / Kötider, dödsfall och läckage ...
Nyckelord
ASI-manualen - anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning - reviderad version 2017
Ladda ner sida RSS Det här ... prostitution ersatts med "ersättning för sexuella tjänster" F4 Våldsbrott i ASI Grund och ASI Uppföljning har "våld i nära relationer, sexualbrott" har lagts till inom parantes En ny anvisning som har tillkommit ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2017 / ASI-manualen - reviderad versi...
Nyckelord

Avgränsa din sökning

Innehållstyp
Hela socialstyrelsen.se (18) Nyheter och konferenser (3) Publikationer (13)

Avgränsade söksidor

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Kontaktpersoner

Nyhetsarkiv

Ovanliga diagnoser

Publikationer

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Sökhjälp

Kunskapsdatabaser

Statistikdatabasen

Webbkarta

Andra sätt att hitta

Kontakt

Webbansvarig