/

Sök på Socialstyrelsen

22 träffarRegelverket och för, medicintekniska och produkter inom Hela Socialstyrelsens webbplats
Sortera träffar efter: Relevans | Datum
Regelverk 
EU, riksdagen, regeringen och statliga myndigheter som Socialstyrelsen bestämmer vilka regler som ska gälla för hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten, hälsoskyddet och smittskyddet.
Handböcker 
Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen.
Medicintekniska produkter och annan utrustning
eller flera kurser. - Brödtext Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att ...
Sökväg:
Start / Läkarnas-ST / Sök kursämnen ST / Medicintekniska produkter och ...
Senaste version av SOSFS 2008:1. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
Ladda ner sida RSS Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. ...
Sökväg:
Start / SOSFS / 2008:1
Nyckelord
Kvalitet och säkerhet vid framställning av tandtekniska arbeten
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten belyses bl.a. gällande regelverk för tandtekniska ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2005 / Kvalitet och säkerhet vid fram...
Nyckelord
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
Den medicintekniska lagstiftningen är en produktsäkerhetslagstiftning. Tre europeiska direktiv utgör grunden för regelverket som syftar till att säkerställa att de produkter som sätts ut på marknaden ska ... (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso ...
Sökväg:
SOSFS 2001:11 Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom medicinteknik
Ladda ner sida RSS Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom medicinteknik. Knappar Ladda ner Beställ Visa varukorgen Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2001 / SOSFS 2001:11
Nyckelord
Biverkningsrapportering och tandläkare
Ladda ner sida RSS Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat möjligheter att upptäcka oacceptabla ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2002 / Biverkningsrapportering och ta...
Nyckelord
Senaste version av SOSFS 2009:30. Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av vävnader och celler
Ladda ner sida RSS Detta är den senaste internetversionen ... för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m., 4 § förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m., 5 § förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., ...
Sökväg:
Start / SOSFS / 2009:30
Nyckelord
Senaste version av SOSFS 1995:4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården
Ladda ner sida RSS Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras ... för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. Bakgrund - Bestämmelser om legitimation för optiker finns i lagen (1984:542 ändrad 1994:861) om behörighet ...
Sökväg:
Start / SOSFS / 1995:4
Nyckelord
SOSFS 1995:4 Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården
Ladda ner sida RSS Socialstyrelsens föreskrifter ... för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. Bakgrund - Bestämmelser om legitimation för optiker finns i lagen (1984:542 ändrad 1994:861) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården ...
Sökväg:
Start / Publikationer 1995 / SOSFS 1995:4
Nyckelord
Författningar med vårdhygienisk relevans
Ladda ner sida RSS ... för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet. Vill du söka efter fler kursämnen, gå till Sök kursämnen för ST Författningar med vårdhygienisk relevans - Målgrupp: När i utbildningen: Ämnets innehåll ...
Sökväg:
Start / Läkarnas-ST / Sök kursämnen ST / Författningar med vårdhygienis...

Avgränsa din sökning

Innehållstyp
Hela socialstyrelsen.se (22) Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) (9) Publikationer (6)

Avgränsade söksidor

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Kontaktpersoner

Nyhetsarkiv

Ovanliga diagnoser

Publikationer

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Sökhjälp

Kunskapsdatabaser

Statistikdatabasen

Webbkarta

Andra sätt att hitta

Kontakt

Webbansvarig