Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Sök på Socialstyrelsen

15 träffarNationell och utvärdering, demenssjukdomar och 2014 inom Hela Socialstyrelsens webbplats
Sortera träffar efter: Relevans | Datum
Nationella riktlinjer - Utvärdering 2018 - Vård och omsorg vid demenssjukdom - Sammanfattning med förbättringsområden
Ladda ner sida RSS Rapporten sammanfattar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. Den innehåller även de förbättringsområden som myndigheten har identifierat. Knappar Ladda ner Beställ Visa ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2018 / Vård och omsorg vid demenssjuk...
Nyckelord
Nationella riktlinjer - Utvärdering 2018 - Vård och omsorg vid demenssjukdom - Indikatorer och underlag för bedömningar
Ladda ner sida RSS Rapporten innehåller samtliga resultat av Socialstyrelsens utvärdering av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom, samt en utförligare metodbeskrivning. Knappar Ladda ner Beställ Visa varukorgen Sammanfattning - Varje år insjuknar ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2018 / Vård och omsorg vid demenssjuk...
Nyckelord
Nationell utvärdering - Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 - Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning
ner sida RSS Rapporten innehåller Socialstyrelsens rekommendationer och bedömningar från den nationella utvärderingen av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. Den innehåller också en sammanfattning av resultaten. Knappar Ladda ner Sammanfattning ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2014 / Nationell utvärdering - Vård o...
Nyckelord
Nationell utvärdering - Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 - Indikatorer och underlag för bedömningar
Ladda ner sida RSS Rapporten innehåller samtliga resultat från den nationella utvärderingen av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. Den innehåller också en utförligare beskrivning av metoden. Knappar Ladda ner Sammanfattning - De nationella riktlinjerna ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2014 / Nationell utvärdering - vård o...
Nyckelord
Utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer
Ladda ner sida RSS Vi utvärderar kvaliteten i vården och omsorgen, bland annat med utgångspunkt i rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och ger vägledning om vilka områden inom ...
Sökväg:
Start / Riktlinjer / Nationella riktlinjer / Utvärdering
Nyckelord
Demens
Ladda ... demenssjukdom i Sverige. För att förbättra vården och omsorgen om dessa har Socialstyrelsen gjort en utvärdering, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna inom området. En liknande utvärdering gjordes 2014, vilket gör att det går att se hur vården och omsorgen har ...
Sökväg:
Start / Äldre / Demens
Nyckelord
Brister i utredning och behandling av personer med demens
Ladda ner sida RSS den 6 mars 2014 kl. 09:00 Pressmeddelande Färre än varannan person som tar kontakt med en vårdcentral för en misstänkt demenssjukdom, får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen. Det visar utvärderingen av följsamheten till de nationella riktlinjerna för demenssjukdom. ...
Sökväg:
Start / Nyheter / 2014 mars / Brister i utredning och behand...
Nyckelord
Bättre demensutredningar men stora brister i vården för de som bor hemma
Ladda ner sida ... demenssjukdomar ökar igen. Det visar den utvärdering av demensvården som Socialstyrelsen publicerar idag. Årligen insjuknar ... så många personer kommer att ha en demenssjukdom. - I en ny nationell utvärdering slår ...
Sökväg:
Start / Nyheter / 2018 / Bättre demensutredningar men s...
Nyckelord
Publikationer 2014
Ladda ner sida RSS Här hittar du alla Socialstyrelsens publikationer utgivna år 2014 som fortfarande är aktuella. Sortera listan på: Populärast Datum Titel 1996 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen - Meddelandeblad 2014-06-09 10:00 ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2014
Nyheter
Ladda ... 2014-03-14 14:35 Användningen av antibiotika har minskat påtagligt under 2013 jämfört med året före. Det framgår av Socialstyrelsens statistik om läkemedel för 2013. Anmäl negativa händelser och tillbud med dentala material 2014-03-13 ...
Sökväg:
Start / Nyheter

Avgränsa din sökning

Innehållstyp
Hela socialstyrelsen.se (15) Nyheter och konferenser (4) Ovanliga diagnoser (1) Publikationer (7)

Avgränsade söksidor

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Kontaktpersoner

Nyhetsarkiv

Ovanliga diagnoser

Publikationer

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Sökhjälp

Kunskapsdatabaser

Statistikdatabasen

Webbkarta

Andra sätt att hitta

Kontakt

Webbansvarig