Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Sök på Socialstyrelsen

7 träffarSocialstyrelsens och allmänna, råd, om, grundläggande, kunskaper, hos, personal, som, arbetar, i, socialtjänstens, omsorg, om och äldre inom Hela Socialstyrelsens webbplats
Sortera träffar efter: Relevans | Datum
Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner 
Ekonomiskt bistånd, som tidigare kallades socialbidrag, söker du hos socialtjänsten i din kommun. Socialstyrelsen är en statlig myndighet och handlägger inte ärenden om ekonomiskt bistånd.
Evidensbaserad praktik 
Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till skada för brukaren.
Jämför äldreomsorg 
I Äldreguiden kan du jämföra kommunernas äldreomsorg och olika hemtjänstverksamheter, äldreboenden och dagverksamheter. Äldreguiden bidrar med information om verksamheterna och kan utgöra ett stöd vid val av exempelvis hemtjänst.
Äldre 
Socialstyrelsen arbetar på bred front för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre.
Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) 
Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och socialtjänst. Du hittar också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg.
SOSFS 2011:12 Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre
Ladda ner sida RSS Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. Knappar Ladda ner Beställ Visa varukorgen Läs hela sammanfattningen Publiceringsår: 2011 - Artikelnummer: ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2011 / SOSFS 2011:12
Nyckelord
Höj kompetensen inom vård och omsorg om äldre
ner sida RSS Kvaliteten i vården och omsorgen behöver förbättras för att de äldre som tar del av den ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför arbetar vi för tydligare yrkeskrav, utökad utbildning och lärande för vård- och omsorgpersonal. Socialstyrelsen rekommenderar ...
Sökväg:
Start / Äldre / Kompetens
Nyckelord
Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre - Meddelandeblad
Ladda ner sida RSS Socialstyrelsens meddelandeblad nummer 10/11 tar bland annat upp vilken personal som omfattas av det allmänna rådet och vissa begrepp i det allmänna rådet beskrivs. Knappar Ladda ner Beställ Visa varukorgen Läs hela ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2011 / Socialstyrelsens allmänna råd ...
Nyckelord
Äldres psykiska hälsa
Ladda ner sida RSS I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar. Rapporten Ökat ...
Sökväg:
Start / Psykisk ohälsa / Äldres psykiska hälsa
Nyckelord
Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS)
Ladda ner sida RSS Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, hälsoskydd och socialtjänst. Du hittar också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg. Brödtext Från och med 1 juli 2015 ...
Sökväg:
Start / SOSFS
Nyckelord
Publikationer 2012
Ladda ner ... Socialstyrelsens publikationer utgivna år 2012 som fortfarande är gällande. Sortera listan på: Populärast Datum ... sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. A survey of ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2012
Publikationer 2014
Ladda ner ... Socialstyrelsens publikationer utgivna år 2014 som fortfarande är aktuella. Sortera listan på: Populärast Datum Titel ... 2014-06-09 10:00 Meddelandebladet innehåller information om 1996 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen. Både konventionen ...
Sökväg:
Start / Publikationer 2014

Avgränsa din sökning

Innehållstyp
Hela socialstyrelsen.se (7) Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) (1) Publikationer (4)

Avgränsade söksidor

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Kontaktpersoner

Nyhetsarkiv

Ovanliga diagnoser

Publikationer

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion.

Mer hos oss

Sökhjälp

Kunskapsdatabaser

Statistikdatabasen

Webbkarta

Andra sätt att hitta

Kontakt

Webbansvarig