Nyheter

Ojämn tillgång till insatser i missbruks- och beroendevården

Tillgången till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser är ojämlik för personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller andra substanser. Det finns också brister i samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten, samt regionala variationer när det gäller dödsfall. Det framgår av Socialstyrelsens nya öppna jämförelser.


Alla med demens bör få sällskap vid måltiden enligt nya riktlinjer


Ny utbildning ska minska fallolyckor