Nyheter

Processförändringar ska öka förutsättningarna att klara kunskapsprov

Socialstyrelsen har beslutat att göra förändringar i kunskapsprovsprocessen för hälso- och sjukvårdspersonal som är utbildade utanför EU och EES. Detta för att öka förutsättningarna för att de sökande ska klara proven.


Ny metod lyfts fram i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård


Minskade regionala skillnader i antal organdonatorer