Nyheter

Amningen minskar inte längre

Sedan år 2004 ammas allt färre barn i Sverige. Efter 2010 har minskningen dock avstannat för barn som är upp till ett halvår. "Samtidigt skiljer amningsfrekvensen stort i landet", säger utredaren Ellen Lundqvist.


Uppväxtförhållanden undersöks i valideringsstudie om åldersbedömning


Färre spädbarnsföräldrar röker