Nyheter

Viktigt följa upp minnesstörningar efter ECT

Patienter upplever ibland långvariga minnesstörningar i samband med ECT. Forskningen har dock inget svar på om det är en effekt av den svåra depressionen i sig eller behandlingen. Socialstyrelsen understryker därför vikten av information, regelbunden uppföljning samt ökat stöd till patienter med dessa problem.


Allt fler med missbruk tvångsvårdas


Få kommuner ger unga stöd mot extremism