Nyheter

Patienter nöjda med samtal om ohälsosamma levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Men en ny undersökning visar att de flesta patienter är positiva till att samtala med vården om sina vanor och få hjälp att förändra dem. Nio av tio som fått råd kring tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor är nöjda.


Fler fall och frakturer bland äldre kan förebyggas


Ökad kunskap om antalet könsstympade