Nyheter

Tydligare regler kan hjälpa vårdpersonal att arbeta ideellt

Ideella föreningar som anlitar vårdpersonal omfattas inte av samma krav som övrig hälso- och sjukvård – så länge föreningarna inte bedriver sjukvård yrkesmässigt. Detta borde tydliggöras i lagstiftningen, enligt en utredning som Socialstyrelsen presenterar i dag.


Kötider, dödsfall och läckage i missbruksvården


Myndighetsgemensam handlingsplan ska minska antibiotikaresistensen