Nyheter

Allt färre spädbarnsföräldrar röker

Rökning bland spädbarnsföräldrar fortsätter att minska. Under 15 års tid har andelen spädbarnsmammor som röker mer än halverats. Bland papporna är minskningen inte lika stor, visar ny statistik från Socialstyrelsen.


Fortsatt stort behov av organdonatorer


Tidigt föräldrastöd kan hjälpa utsatta spädbarn