Flyktingsituationen

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten och möter nyanlända flyktingar:
Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

För privatpersoner: Vill du göra en insats för ett ensamkommande barn?

Nyheter

Psykisk ohälsa vanlig när barn dör i brott

De flesta barn som dör till följd av brott dödas av en förälder visar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar av 35 barn. I mer än hälften av dessa fall förekommer akuta psykoser eller att föräldern tagit, eller planerat att ta sitt liv i samband med brottet.


Utökade möjligheter till IVF föreslås


Nya riktlinjer för MS och Parkinson