Nyheter

Socialstyrelsen gör förstudie om endometrios

Socialstyrelsen har inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag om att identifiera kroniska sjukdomar där behovet av kunskapsstöd är stort valt ut endometrios, epilepsi och psoriasis.


Allt fler unga använder adhd-läkemedel


Familjerådgivningen ökar i kommunerna