Nyheter

Ny specialitet ska stärka kvaliteten i framtidens specialisttandvård

Införandet av en ny specialitet ska leda till en god och patientsäker tandvård för äldre, multisjuka och patienter med funktionsnedsättning.


Spelmissbruk likställs med annat missbruk


Placerade barn klarar gymnasiet sämre än andra