Nyheter

Stora skillnader i diagnostisering av adhd

De flesta som får en adhd-diagnos får också läkemedel. Men det finns betydande skillnader mellan länen i diagnostiseringen av nya fall, vilket kan bero på tillgången till neuropsykiatrisk kompetens.


Barn kommer ej till tals vid tvister


Stöd för att nå och förstå vården viktigt vid psykisk sjukdom