Nyheter

Antidepressiva läkemedel ökar fallskaderisk för äldre

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre är hög, samtidigt som man har konstaterat att äldre ofta inte får bra effekt av denna behandling. En ny studie från Socialstyrelsen visar att antidepressiva dessutom är förknippade med en ökad risk för biverkningar med allvarliga konsekvenser, bland annat fallskador.


Vården viktig för att förhindra könsstympning


Möt Socialstyrelsen i Almedalen