Nyheter

Barns behov av trygghet behöver tillgodoses på skyddade boenden

Barn drabbas ofta på flera sätt vid våld i nära relationer. Söker sig utsatta familjemedlemmar till skyddat boende riskerar barnen att drabbas igen, när deras behov av trygghet inte uppmärksammas eller de inte ens blir insläppta. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.


Nya regler ska förebygga vårdskador och öka lärandet


Barn får mer receptförskrivna läkemedel mot astma och eksem