Nyheter

Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen idag i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.


Assistansdomar får direkta konsekvenser för enskilda och kommuner


Färre drabbas och dör i stroke