Nyheter

Ökat fokus på boende och jobb i missbruksriktlinjer

Tak över huvudet och ett arbete är viktiga aspekter för om en behandling ska vara framgångrik och bidra till att bryta ett missbruk. Socialstyrelsen förstärker därför de nationella riktlinjerna med rekommendationer om insatser som främjar boende och sysselsättning.


Patientsäkerheten skiljer stort mellan landstingen


Ojämn kompetens hos barnutredare