Nyheter

Organdonatorer ökar för fjärde året i rad

Förra året blev 185 avlidna personer organdonatorer. Det är den högsta siffran som hittills noterats sedan den gemensamma statistiken för de skandinaviska länderna, Scandiatransplant, började redovisas.


Gärna samtal om levnadsvanor – men frågor på webben passar inte alla


Stora brister i vården i livets slutskede