Nyheter

Könsskillnader i läkemedels- och narkotikadöd

Antalet dödsfall som klassas som narkotika- eller läkemedelsförgiftningar har de senaste åren ökat. Bland män dominerar överdoser medan självmord dominerar bland kvinnor.


Bedrägeriförsök via Facebook


Fortsatt stort behov av donerade organ