Nyheter

Allt färre barn dör i olyckor

Allt färre barn avlider på grund av olyckor och skadehändelser. Dödstalen ligger nu på den lägsta nivån sedan 1970-talet, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Färre barn skrivs också in på sjukhus till följd av olyckor.


Allt färre sjuka äldre bor på äldreboende


Ökat behov av sjuksköterskor och specialistläkare