Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

Nyheter

Fler bör få hjälp att sluta röka

Alla astma- och KOL-patienter som röker bör erbjudas hjälp att sluta, enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer. Sammanlagt har över en miljon människor någon av sjukdomarna, som både orsakar lidande för de drabbade men även stora kostnader för hälso- och sjukvården.


Kraftig minskning av dödlighet i hjärtinfarkt


Reglerna för HVB-hem förenklas