Nyheter

Fyra av tio MS- och Parkinsonsjuka får inte uppföljningsbesök

Det finns brister i uppföljning, rutiner och rehabilitering när det gäller vården av MS- och Parkinsonsjuka. Det visar Socialstyrelsens första nationella utvärdering på området. "Exempelvis får fyra av tio patienter inte årliga uppföljande läkarbesök", säger utredare Vera Gustafsson.


Nytt arbetssätt har kortat köerna till cancervården


Nya riktlinjer ska ge bättre vård och omsorg vid demenssjukdom