<%= GetMarkupText("MainLogo_AltText")%>
/

Inaktuellt

Denna publikation eller webbsida gäller inte längre. För att läsa inaktuella publikationer som saknar pdf, vänd dig till KB.

Folkhälsa

Den 1 januari 2014 bildades Folkhälsomyndigheten, som övertog Statens folkhälsoinstituts och Smittskyddsinstitutets uppgifter. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens verksamhet inom hälsoskydd och ansvaret för miljö- och folkhälsorapportering till den nya myndigheten. Folkhälsomyndigheten kommer att bedriva verksamhet både i Östersund och i Stockholm.

Förändrad folkhälsorapportering

Socialstyrelsen förändrade 2012 sin folkhälsorapportering. Upplägget ersatte tidigare Folkhälsorapport, Social rapport, Miljöhälsorapport, Hälso- och sjukvårdsrapport, och Socialtjänsten i Sverige.

2013 beskrev vi folkhälsan i Barn och ungas hälsa, vård och omsorg som utgår från gruppens livssituation och där även sociala förhållanden, miljöhälsa samt uppgifter om socialtjänst och hälso- och sjukvård ingår.

2012 och 2013 publicerade vi i samarbete med Statens Folkhälsoinstitut en årsrapport, Folkhälsan i Sverige – Årsrapport. Rapporterna ger en översiktlig bild av hälsoutvecklingen och dess bestämningsfaktorer.  

Engelsk version av Folkhälsorapport 2009 – med uppdaterad statistik

2012 publicerade Scandinavian Journal of Public Health en uppdaterad version av Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 på engelska, Health in Sweden: The National Public Health Report 2012.