Nyheter

Fortsatt stort behov av donerade organ

Antalet organdonationer ökar, men behovet är fortsatt avsevärt större än tillgången, många fler liv skulle kunna räddas. Den 1 juni i år påbörjades arbetet vid Socialstyrelsens nyinrättade Nationella Donationscentrum, för att främja att fler personer ska göra sin donationsvilja känd. På webbplatsen Livsviktigt.se finns samlad information om organ- och vävnadsdonation, inklusive den senaste statistiken för i år.


Hitta nyheter om färsk statistik på vår webbplats


Passa på att lyssna på vår podd i sommar