/

Nationell e-hälsa och gemensam informationsstruktur

Dessa sidor vänder sig främst till verksamhetsutvecklare och informatiker som arbetar med att beskriva olika delar av socialtjänsten och hälso- och sjukvården med hjälp av verktygen i gemensam informationsstruktur.

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar gemensam informationsstruktur för att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Gemensam informationsstruktur innefattar den nationella informationsstrukturen (NI), som är beskrivningar av vård- och omsorgsprocessen på en övergripande nivå och den information som ska hanteras i processen, samt olika delar i ett nationella fackspråket; hälsorelaterade klassifikationer, Socialstyrelsens termbank och det internationella begreppssystemet Snomed CT.

Användarstöd för dig som arbetar med gemensam informationsstruktur